Wandel Kring Holland
Dinsdag 22 Augustus 2017

Welkom

De Wandel Kring Holland (WKH)
Binnen de Wandel Kring Holland leeft de gedachte dat de basis van de wandelsport ligt bij de wandelaars en bij de wandelsportverenigingen: samen hebben zij de toekomst in handen. Een toekomst die voortbouwt op een traditie van een goed lopende vrijwilligersorganisatie zonder commerciële, bedrijfsmatige en op winst gerichte aanpak.


Hoe is de WKH ontstaan?
Tot medio 2005 bestond er een Wandelkring Holland Noord.
Toen de KNBLO een fusie aan wilde gaan met de WONL werd dat door de Wandelkring Holland Noord als een goede ontwikkeling ervaren. Het tegelijkertijd met de fusie aan te nemen en op te starten vitaliserings programma echter niet. Dat programma heeft een commerciële basis (de wandelaar moet geld opbrengen) en zou het bestuur van de KNBLO-NL veel macht geven. Volgens de Wandelkring Holland Noord zou de KNBLO-NL daarmee de verkeerde weg inslaan.
In de voorbereiding naar de fusie waren hierover vele gesprekken tussen Kring en KNBLO, maar die leverden niets op.
Slechts 2 verenigingen van de Kring Holland Noord waren voorstander van de nieuwe koers van de KNBLO-NL, de andere verenigingen waren tegen. Uiteindelijk zijn nog enkele verenigingen van de Kring naar de KNBLO-NL gegaan, nadat zij direct door de Bond (buiten de Kring om) benaderd waren.
Het bestuur van de KNBLO-NL ging er van uit dat de Wandelkring Holland Noord zonder hun toestemming niet zelfstandig verder kon blijven bestaan. Bovendien ging de Bond ook steeds hogere financiële eisen stellen aan de Kring.
De Wandelkring Holland Noord heeft daarom een weg gezocht om onafhankelijk verder te gaan. Voorjaar 2005 is toen de Wandel Kring Holland opgericht. Enkele maanden later is de Wandelkring Holland Noord ontbonden door het nog aanwezige bestuur, omdat er geen leden meer waren. Een legale reden om een vereniging op te heffen.


In de Wandel Kring Holland hebben de wandelsportorganisaties die lid zijn van deze Kring het voor het zeggen. Dat is in de statuten vastgelegd. Tenslotte weten deze organisaties en verenigingen het meest van de wandelsport en de wandelaar. Het enige dat een vereniging aan de Kring betaald, is een jaarlijkse afdracht per verenigingslid. Er worden door de Wandel Kring Holland bij verenigingswandelingen geen afdrachten gevraagd, m.u.v. de avond 4-daagsen.


De WKH benadrukt dát wat de wandelsportorganisaties onderling verbind en kijkt met open blik en respectvol naar dát waarin zij van elkaar verschillen.
Uniforme wandelaars bestaan niet. Waarom zouden er dan wel uniforme wandelsportorganisaties moeten zijn? Wij denken dat, dat niet hoeft, want zij hebben uiteindelijk allemaal één en hetzelfde belang: DE WANDELAAR!
Deze wandelaar wenst niet als melkkoe behandeld te worden. De sociale binding die de wandelaar tijdens de wandelingen ervaart is niet te koop, maar voelt zonder commerciële druk veel prettiger.


De WKH wil samen werken en samen gaan waar dat ook maar mogelijk is.
Het bestuur van de WKH is lid van de NHWB (de verenigingen van de WKH niet). We kunnen op die manier onze krachten zoveel mogelijk bundelen. Dat geeft winst voor beide. Zo hebben de grote NHWB en de kleine WKH in 2006 een gezamenlijk wandelprogramma uitgebracht in Noord Holland.
Wij willen heel veel van onze energie steken in wat de wandelaars bindt. Op weg naar een wandelsportfederatie in Nederland. Of nog mooier: naar één Bond, die een paraplu kan vormen voor de verscheidenheid aan wandelsportorganisaties die er bestaan.


De wandelsport is mooi, die moet niet verkocht worden. Deze sport moet laagdrempelig, betaalbaar en zonder commerciële doeleinden zijn en blijven!

En, oh ja, de WKH wil best een beetje groeien om wat meer body te krijgen.

Het bestuur van de WKH